Telenor investerer for å styrke digitalisering til sjøs

(Arendal, 23. november 2020) Investering i ny teknologi vil styrke den maritime digitaliseringen og åpne nye muligheter for bærekraftig drift og sikker tilkobling på havet.

Telenor Maritime, et av Telenor ASAs datterselskaper, har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i KNL Networks, et finsk teknologiselskap. KNL Networks har utviklet en unik teknologi som gir datatilgang gjennom et sikkert og verdensomspennende maskenettverk. Det lar også skip få tilgang til kritisk IoT-kommunikasjon om bord.

Bærekraftig innovasjon

Telenor Maritime er med dette oppkjøpet ett skritt nærmere ambisjonen om å eliminere det digitale skillet mellom land- og sjøbasert industri. Denne teknologien vil gi flere muligheter til å utnytte digitale løsninger i maritim sektor. Økt digitalisering åpner for at Telenor Maritimes partnere vil kunne ta flere og bedre datadrevne beslutninger til sjøs.

– Maritim digitalisering utvikler seg med stormskritt, og dette oppkjøpet stiller Telenor Maritime i en god posisjon til å utnytte vekstmuligheter i dette skiftet. Det vil åpne nye forretningsmuligheter og bidra til både mer bærekraftig drift og sikrere tilkobling på havet. Det vil også ytterligere styrke Arendals rolle som en av Norges mest innovative kommuner, sier styreleder i Telenor Maritime og leder for Telenor Group Holdings, Ove Fredheim.

En ny bølge av sikker tilkobling

Telenor Maritime er en etablert tilbyder av sikre kommunikasjonsløsninger til maritim sektor, deriblant cruise- og fergesektoren. Å kombinere kompetansen til KNL Networks og Telenor Maritime vil muliggjøre en ny bølge av sikker digital tilkobling til sjøs. Dette inkluderer tilgang til og tilgangsstyring av kritisk operasjonell data, i tillegg til løsninger innen cybersikkerhet.

– Denne posisjoneringen er unik i den maritime sektoren, noe som gjør Telenor Maritime til en «one-stop-shop» for digitaliseringen av maritim industri. Vi er glade for muligheten til å gå sammen med Telenor Maritime og bli en del av Telenor Group – et selskap med høy pålitelighet og mer enn hundre års historie innen kommunikasjon. Jeg er trygg på at vi sammen kan lede digitaliseringen av den maritime industrien og hjelpe våre kunder på deres digitale transformasjonsreise, samt styrke vår posisjon som en pålitelig og foretrukket partner blant våre kunder i det kritiske kommunikasjonssegmentet, sier Toni Lindén, administrerende direktør i KNL Networks.

Pressekontakt

Tormod Sandstø | Tormod.sandsto@kaiboruite.com | + 47 90 94 32 15